Türi Raamatukogu suureneb taaskord

2015. aastal liideti senise Türi vallaga Kabala ning Oisu vald ning Türi linn. Valdade liitmisega suurenes ka Türi Raamatukogu 8 struktuuriüksuse võrra.  Raamatukoguhoidjad, kes seni olid toimetanud omaette, avastasid end suurest kollektiivist. Järsku polnud vajadust tegeleda enam olmemuredega, vaid saigi keskenduda puhtalt  raamatukogutööle. Kuigi alguses oli harjumatu, siis mida aeg edasi, loksus ka elu rööbastesse. Aja jooksul on valla raamatukoguvõrku läbinud mitmed muudatused. Mõnelgi juhul on pidanud tegema valulikke, kuid samas vajalikke otsuseid. Mõnedki raamatukogud on lõpetanud oma tegevuse lugejate vähesuse tõttu. Teisalt oleme saanud jällegi juurde kauni, remonditud ruumidega raamatukogu Kahalasse.

Juba 2020. aasta alguses suureneb Türi Raamatukogu veelgi- täna on ettevalmistamisel dokumendid Käru ja Väätsa raamatukogude ühinemiseks Türi Raamatukoguga. Käru ja Väätsa elanike jaoks ei too liitmine kaasa mingeid muudatusi- raamatukogud on ja jäävad endiselt avatuks, endiselt töötavad seal lugejatele armsaks saanud raamatukoguhoidjad. Mõlemad raamatukogud on oma lugejate südamed võitnud erinevate kogukondlike tegevustega. Käru raamatukogu on kooskäimise kohaks Memmeklubi tragidele memmedele, lisaks külastavad raamatukogu sageli ka koolilapsed  Käru Põhikoolist. Väätsa raamatukoguhoidja Made Piho teeb aktiivset koostööd Väätsa lasteaiaga, lisaks juhendab ta ka eakate käsitööringi.  Kord kuus pakib Made raamatukoti ja läheb  kirjavara laenutama ka Lõõla rahvale. On tore tõdeda, et raamatukogud on  elanike jaoks väga tähtsal kohal. See näitab raamatukogu tugevust ja ka vajalikkust. Olen kindel, et raamatukogude liitmisega võidavad mõlemad kogukonnad veelgi enam: juba praegu käib meil aktiivne raamatutevahetus, koos on rõõmsam tegutseda, korraldada ühisüritusi.

Raamatukogud on läbimas mitmeid teisigi suuri muudatusi. Lisaks tavapärastele raamatute laenutamisele ja ajalehtede lugemisele pakuvad raamatukogud mitmeid muid teenuseid ja tegevusi. Kuigi paljudel on kodus juba arvutid ja nutitehnoloogia, jäädakse ikka ja jälle hätta erinevate digitaalsete toimingute sooritamisel. Sel juhul on kõige lihtsam pöörduda raamatukokku, kus teid aitab hädast välja raamatukoguhoidja.

Täna ollakse juba harjunud sellega, et raamatukogud pakuvad väga mitmekesist meelelahutust. Näiteks toimuvad Türi raamatukogus erinevad kontserdid, jutuvestmisõhtud, innovaatilised 3D pliiatsi töötoad jpm. Külades on raamatukogud muutumas kogukonnakeskusteks, olles sageli ainsad kohad, kuhu inimesed saavad koguneda. Raamatukoguhoidjad ei pea paljuks võtta kott ajalehtede ja raamatutega kaenlasse, et minna lugemisvara jagama sotsiaalmajja, eakatele vanuritemajja või ka lihtsalt naaberkülasse. Kõik valla raamatukoguhoidjad teevad vajadusel kodulaenutusi liikumisraskustega inimestele. Koolimajades paiknevad raamatukogud on suurepärased koostööpartnerid koolidele: koos viiakse läbi erinevaid teematunde, raamatukogu kasutatakse sageli koolitundide rikastamiseks ja mitmekesistamiseks.

Iga raamatukogu on raamatukoguhoidja nägu. Türi valla elanikel on vedanud, et meie raamatukogudes töötavad nii pühendunud inimesed, tehes sageli kogukonna jaoks enamgi veel kui neilt oodatakse.