Oktoobrikuus oli Oisu raamatukogu siginat-saginat täis.

Terve kuu vältel sai uudistada näitust „Vana aja asjad“, mis oli kokku pandud kogukonna elanike kodustest varasalvedest pärit väärikas eas esemetest. Näitusele toodi väga palju huvitavat – väntadega kodumasinaid, nukke, lauanõusid, tikitud köögirätikuid, piibleid, rahasid, lauamänge, lampe, aisakelli ja palju-palju muud põnevat.

Enamus eksponaatidest olid täiskasvanud vaatajatele tuttavad lapsepõlvest ja pakkusid seetõttu nostalgilist äratundmist. Lapsed said aga lausa oma käega jahvatada käsikohviveskiga kohviube, purustada pipraveskiga pipart,  teritada vändaga pliiatsiteritajaga pliiatseid, kaaluda margapuuga kotti, vaadata stereoskoobiga diapositiive ja uurida, kuidas töötab võimasin.  Küll see oli alles põnev!

Oma kodudest tõid näitusele rahvale vaatamiseks esemeid Valdu Välimäe, Reet Mets, Eha ja Toomas Marrandi, Heli Petrovits, Lii Näpping, Sille Varul, Liivi Remmik, Katrin Ivanov, Sirje Kips, Eda Hunt, Leo Rehela, Laidi Trei ja Kadi Alits.  Ilse Ernitsa ja Ilmar Kurme kingitused raamatukogule ootavad aga  järgmist näitust. Suur-suur tänu teile kõigile!

20.-30. oktoobrini toimunud raamatukogupäevade ajal toimus meil igal päeval midagi põnevat. Igapäevaselt sai vaadata digitaliseeritud vanu Oisu piirkonda puudutavaid filme, lugejad said proovida raamatukoguhoidja asemel laenutaja rollis olemist ja huvilistel oli võimalik mängida sõsarsõnade tundmaõppimise mängu.

Sel sügisel alustas taas juba möödunud aastast tuttav Lugemisisu programm, mille eesmärgiks on meelitada lapsi lugema. Sel kuul toimusid esimesed sissejuhatavad tunnid algklasside õpilastele, kus lapsed alustasid lugemispasside täitmisega, joonistasid lugejamärgid ja kleepisid need rõõmsale Lugemisisu plakatile, valisid lugemiseks sobivaid raamatuid ning lõpuks voltisid vahva järjehoidja, et lugemisel järg käest ära ei kaoks. Lapsed on väga põnevil ja lugemisindu täis ning peatselt on Lugemisisuga liitumas ka lasteaiapere.

Novembrikuu tõotab tulla sama tihe ja juba 7.novembril kell 14.00 tulevad Oisu raamatukogusse külla kirjanikud Katrin Väli, Kai-Mai Olbri ja Ann Alari.

Kohtume raamatukogus!

Heli Petrovits

Oisu raamatukogu

Tegemist on  heategevusfondi Aitan Lapsi, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Plaat Detail OÜ koostööprojektiga, milles osaleb 26 raamatukogu, Oisu raamatukogu nende seas.

  1. aasta lõpus jõudis Oisu raamatukokku vahva laste lugemiskeskus, mis sai omale nimeks Mika Keräneni Supilinna Salaseltsi sarja raamatute põhjal „Rampsu raamatukogu“.

Programmi eesmärgiks on innustada 7–10-aastaseid lapsi lugema, pakkudes selle juurde mängulist lisategevust. Lapsed saavad „Rampsu raamatukogust“ valida endale lugemiseks meelepäraseid raamatuid. Läbiloetud raamatud pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse nende kohta ülesanded. Lugemispassi ülesanded on loomingulised ja innustavad lapsi oma lugemiskogemust jagama. Kooliaasta lõpus premeeritakse kõiki lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga.

Lisaks saavad lugemisprogrammis osalevad klassid registreeruda raamatukogu teematundidesse, kus mängitakse lugemismänge või õpitakse tähelepanu pöörama raamatuillustratsioonile.

„Lugemisisu“ programm kestab 15. maini 2019 ja käivitub taas uuel õppeaastal.

„Lugemisisu“ programm toetub meie põhjanaabrite soomlaste kogemustele. Soomes sai üleriigiline lugemisdiplomi projekt stardi 2000. aastate algul ja seda on pidevalt uuendatud ning viidud vastavusse riikliku õppekavaga. Lisaks on koolid, raamatukogud ja laste kultuurikeskused sellest aastate jooksul erinevaid variante edasi arendanud. Lugemisdiplomi programmil on olnud viimase kahekümne aasta jooksul oluline roll soomlaste lugema innustamisel ja Soome Instituudil on hea meel, et nüüd õnnestub seda meetodit ka Eesti lastele tutvustada.

Lugemisprogrammi on koostanud Eesti Lastekirjanduse Keskus koostöös Soome Instituudiga, lugemismängude teematunni koostamisel on inspiratsiooni saadud Eesti Lugemisühingu koolitustelt.

(allikas: Eesti Lastekirjanduse Keskus)

Kohtume raamatukogus!

 

Astrid Karpender

Türi Raamatukogu direktor

Sel aastal täitub 100 aastat Retla Rahvaraamatukogu Seltsi, praeguse Oisu raamatukogu otsese eelkäija, loomisest.

Raamatukogu juubeli puhul valmisid hiljuti stendid ja vitriinkapid, mis tutvustavad raamatukogu ajalugu, Käreverest pärit kirjamehe Jaan Lintropi ja Oisus sündinud võimlemispedagoog Ernst Idla elu ja tegevust.

Esimese sündmusena raamatukogu suure ja auväärse juubeli tähistamiseks toimus 20.septembril ajaloopäev. Oisukandi ajaloost, seltside ja raamatukogude tekkimisest ning kohalikku päritolu kultuuritegelaste rollist ühiskonnas oli kutsutud kõnelema Tartu Ülikooli ajalooprofessor Aga Pajur. Kuulajad nautisid ladusa ja humoorika jutuga ajaloolase ettekannet ja pärast ametliku osa lõppu jätkus huvilistega väike vestlusring veel mõnda aega.

Suur tänu Ago Pajurile!

Üritust toetas LEADER ja stendide valmimist Eesti Kultuurkapitali Järvamaa Ekspertgrupp.

24. oktoobril kell 13.00 toimub Oisu raamatukogu sünnipäevapidu. Kõik, kes soovivad raamatukogu õnnitleda, on oodatud!

 

Heli Petrovits
Oisu raamatukogu raamatukoguhoidja

Retla Rahvaraamatukogu Seltsi raamatukogu vanaraamatu näitus raamatukogus on alguseks raamatukogu juubeliürituse sarjas. Oisu Raamatukogu kogub jätkuvalt Retla kohta vana pildimaterjali kultuuriloo stendide tarvis.