Türi Raamatukogu ootab oma tegusa kollektiiviga liituma

RAAMATUKOGUHOIDJAT

Kabala raamatukokku


TÖÖ KIRJELDUS:

Raamatukoguhoidjana teenindad lugejaid, sh lugemisnõustamine ja infopäringutele vastamine, algatad ja viid läbi koolitusi, raamatukogutunde, kirjandusüritusi jms lastele ja noortele, vajadusel ka täiskasvanutele; juhendad lugejaid infootsingul, arvuti jt IT-seadmete ja tarkvara kasutamisel; komplekteerid raamatukokku uusi teavikuid ning hoiad korras raamatufondi; osaled aktiivselt raamatukoguteenustega kogukondlikel üritustel

 

PAKUME:

 • võimalust mitmekesistada oma teadmisi ja oskusi,
 • võimalust rakendada oma loomingulisust,
 • võimalusi erialaseks enesetäiendamiseks,
 • võimalust saada väärtuslikke kogemusi erinevate tööprotsesside näol,

 SOBIVAL KANDIDAADIL ON:

 • teenindusvalmidus, rõõmsameelsus ja väga hea suhtlemisoskus,
 • hea IT seadmete kasutamise oskus,
 • algatusvõime, iseseisvus ja oskus planeerida oma aega,
 • huvi nii klassikalise kui kaasaegse eestikeelse kirjanduse vastu,
 • väga hea organiseerimis- ja meeskonnatöö oskus;
 • vähemalt keskharidus, (väga hea, kui omad kõrgharidust raamatukogundus/infoteadus, pedagoogika, infotehnoloogia või mõni muu valdkonnas, mis on seotud raamatukogutööga);

   KASUKS TULEB:

 • aktiivne tegutsemine kogukonnas
 • laste ja noortega töötamise kogemus
 • varasem koolituste ja ürituste korraldamise ja läbiviimise kogemus
 • huvi kirjanduse vastu ja suur lugemus

TÖÖAEG: osaline tööaeg (0,75).

Tööle asumise aeg 7. november 2022

Kandideerimiseks palume saata cv, sooviavaldus ja motivatsioonikiri aadressil astrid.karpender@tyri.ee või postiaadressil Hariduse 3, Türi 72213

Dokumentide esitamise tähtaeg 24. oktoober 2022. a.